Near2Numbi

Akkommodasie by Near2Numbi bestaan uit ‘n totaal van 30 kamers, elkeen met eie en-suite badkamers. Sommige kamers het 2 beddens ander het 3 beddens.

Fasiliteite

30 kamers elk met ‘n eie badkamer.
Selfsorg kombuise.
Speletjieskamer met TV.
Klein gym.
Swembad.
Konferensiefasiliteite.
Kapel.
Sokkerveld.
Volleybalveld.

Gratis Kwotasie